Lån og sikkerhet

 

Sikkerhet

Når du låner penger er det viktig at du vet hva banken stiller deg av spørsmål. Er du interessert i å låne penger til din bedrift vil du fort få spørsmål som hva din omsetning er, hva du har av egenkapital eller aksjekapital i selskapet og hva du skal bruke pengene til. Du kan låne kassakreditt til selskapet ditt, men det er fort vanskeligere å gjøre. Bankene er strenge på å låne penger til det du selv ønsker å bruke pengene på.

Er du en privatperson blir det vanligvis ikke mye lettere. Du må fortsatt fortelle banken hva du skal bruke pengene på og hvorfor de bør gi deg pengene. De stiller også lignende spørsmål som hva du tjener og hvor mye penger du bruker hver måned. Et annet spørsmål som også kommer opp ganske fort er hvor mye penger du selv vil legge i det du planlegger å gjøre og hva du kan stille som garanti for banken. Det vanlige å stille som garanti er en eiendel som har stor verdi og er lett omsettelig. Det kan være et hus, bil, bobil eller annet. Noen banker kan kreve mer sikkerhet som det kalles enn kun en eiendel av stor verdi og ønsker deg som privatperson i tillegg som siste skanse.

Lån uten sikkerhet

De fleste lån krever sikkerhet. Dette har vært og til en viss grad er allerede under endring. Det er flere tilbydere nå av lån uten sikkerhet enn noen gang tidligere. Dette fordi det er en god business. Lån uten sikkerhet betyr bare at du kan låne penger uten å stille sikkerhet. I praksis betyr dette at banken kan bruke litt kortere tid på å behandle søknaden din fordi de ikke trenger noen ekstra dokumenter på ting du eier. Det er fortsatt ikke lett å få forbrukslån da 7 av 10 som søker på forbrukslån ikke får innvilget sin søknad. Det er mange grunner til at folk ikke får innvilget sine søknader. Noen av søknadene skulle nok aldri vært sendt fordi de ganske opplagt aldri ville bli godkjent. Andre burde nok kanskje ta en liten opprydding eller oppvask i privatøkonomien før de sender inn sine søknader. Det er jo ikke slik at bare fordi du søker på lån med noe høyere rente så får du lånet.

Dokumentasjon

Når du søker på lån uten sikkerhet så varierer det litt hva slags dokumentasjon som trengs for å sende inn søknaden. De fleste banker og låneformidlere krever at du oppgir informasjon, som igjen blir sjekket mot deres tilgang til skattelister og annen offentlig informasjon. Det gjøres også en kredittsjekk av deg som person slik at banken eller låneformidleren ser om du er kredittverdig, og hvis du er det hvor godt du scorer. Scorer du lavt legger banken risikoen høyere. Er det noen ujevnheter i innsendt materiell sammenlignet med offentlig materiell på deg så vil banken eller låneformidleren etterspørre dokumentasjon som ligning, lønnslipper og annen bekreftelse på lån.