Verdighet og mangfold demonstrert i form av mange forskjellige etnisiteter

Bli vår samarbeidspartner i kampen for verdighet.

Vi i Globaldignity.no kjemper for verdighet mellom mennesker. Vår viktigste kamp er mot diskriminering, fiendtlighet og rasisme. Mennesker på tvers av nasjonaliteter og det politiske spekteret har funnet sammen i kampen mot rasisme. Bevegelser som blant annet BLM, eller black lives matter står i første rekke i kampen mot det som blir omtalt som systematisk rasisme.

Mørkhudet jente med skriften black lives matter, global dignity og black lives matter, vi støtter BLM, verdighet

Systematisk og institusjonalisert rasisme står i sterk kontrast til alt vi i Globaldignity.no kjemper for på en daglig basis. Derfor applauderer vi organisasjoner, foretak, selskaper og bevegelser som er med i kampen for en bedre fremtid. En fremtid med mer respekt, verdighet og samarbeid.

Sammen kjemper vi for verdighet til alle mennesker, på tvers av kulturer og nasjonaliteter

Vår nettside, globaldignity.no, har plukket opp stafettpinnen til de tidligere eierne som dessverre opplevde økonomiske vansker knyttet til videre drift av organisasjonen. Vi tar nå siden videre, og feirer Global Dignity Day som er en årlig merkedag som har til hensikt å påminne oss om å være vennligere, respektfulle og mer imøtekommende med hverandre.

Selv om vi mennesker kan virke forskjellige fra lang avstand, så er vi likere enn det mange liker og tro. Kultur, hudfarge, kjønn og seksuell legning er kun kategorier vi har plantet på hverandre. Slike kategorier forteller ingenting om menneskene bak kategoriene. Det er viktig å ikke se seg blind på kategorier, stereotypier og fordommer.

Derfor synes vi det er viktig at alle behandles med verdighet. Som filosofen Immanuel Kant en gang skal ha sagt “Ingen mennesker skal behandles som et middel for å oppnå et mål. Mennesker skal kun behandles som mål i seg selv”. 

Med dette mente Kant at mennesker skal behandles med verdighet og respekt. Man skal ikke utnytte hverandre, men bygge hverandre opp. Man kan så klart hjelpe og samarbeide med andre, men det skal gjøres ut fra et prinsipp om at begge skal komme styrket ut av samspillet.

Vekk med rasisme, vekk med hat

Et viktig tiltak vi alle kan gjøre for å behandle hverandre med verdighet, er å bekjempe fordommer og rasisme. Vi må lytte til hverandre, og fjerne alle fordommer og tanker og ideer vi har i forkant knyttet til en person. Det er først da vi behandler alle likt og med verdighet.

La oss bygge broer, ikke murer

Mye bra har skjedd på en verdensbasis de siste århundre. Stadig flere vokser opp, vi blir eldre, og vi er rikere enn vi noen gang har vært. Mennesker i ekstrem fattigdom har også blitt halvert på bare et par tiår.

Betyr dette at vi nå kan stoppe opp og være fornøyde med det vi sammen har oppnådd? Svaret på dette er nei! Vi må aldri stoppe opp kampen vår om mer verdighet, respekt og velferd.

Verdighet er mer enn å bare være respektable mot hverandre. Verdighet handler også om hvordan mennesker behandles av systemer, land og stater. At personer ikke har tilgang til vann, mat og utdanning står i sterk motsetning til alt som har med verdighet og gjøre.

Derfor er kampen langt fra ferdig. For å fortsette kampen, er det viktig at også land er imøtekommende med hverandre. Vi må åpne opp for mer samarbeid og mer utveksling av ideer og tanker. Derfor må vi bygge broer til hverandre, ikke murer.

Bli en samarbeidspartner du også!

For å bygge desto mer verdighet blant oss mennesker, ser vi stadig etter samarbeidspartnere. Våre samarbeidspartnere er frontfigurer og ambassadører i kampen mot rasisme, fordommer og urett. Bli vår samarbeidspartner du også!

Rørlegger SOS, vår første samarbeidspartner for verdighet

Vår første samarbeidspartner og ambassadør er Rørlegger SOS. De er en bedrift som har et særlig fokus på respekt og verdighet. Gjennom sitt daglige arbeid med videresending av rørleggertjenester, jobber de hardt for å skape respekt mellom kunde og rørleggere i Ski, Follo, Østfold og andre deler av landet.

Rørleggerbransjen og andre byggebransjer har vært mye i søkelyset de siste årene for blant annet sosial dumping. Sosial dumping er en uting. Det handler om at billigere arbeidskraft importeres fra land der mennesker er mer vanskeligstilte.

Disse personene jobber så i Norge, uten å ha de samme rettighetene som norske arbeidere. De vil ofte oppleve å tjene 3-4 ganger mindre enn nordmenn, og ha lite eller ingen rettigheter knyttet til ferie, sykepenger og lignende.

Vi har ingenting imot at andre nasjonaliteter skal få jobbe i Norge. Men det er viktig at det gjøres på de samme betingelsene som de som er gjeldende for norske arbeidstakere. Det er slik vi viser verdighet til norske og utenlandske arbeidstakere. 

Les mer om Rørlegger SOS på deres nettsider. Dersom du trenger en rørlegger i Ski, eller andre steder i Østfold og Follo, så kan du trygt benytte deg av Rørlegger SOS sine tjenester. Ved å bruke deres tjenester så kan du være sikker på at deres samarbeidspartnere og sine ansatte blir behandlet med verdighet og har gode betingelser og rettigheter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *