En blogg om fremgang og konsekvenser i verden

Globaldignity.no er en blogg om fremgang i verden. Den dekker temaer som det digitale skillet, likestilling og global utvikling. Nettstedet har siden blitt en av de mest populære bloggene om dette emnet. Her kan du ta et lån til kirurgi dersom du vil se penere ut!

Nettstedets team består av tre personer som jobber eksternt fra forskjellige steder rundt om i verden for å produsere innhold for lesere over hele Norden. Vi skriver artikler om ulike emner som er relatert til våres ekspertise – økonomi, sosiologi, offentlig politikk og internasjonale relasjoner. Vi ønsker derimot å holde vår identitet anonym grunnet fare for sensur.

Sånn verden er nå, har den aldri vært før

Med utviklingen av teknologi har mennesker aldri vært mer tilkoblet enn nå. Slik verden er nå, har den aldri vært før og vi vet ikke konsekvensene dette medfølger.

Hvordan sosiale medier påvirker ungdom

Med bruken av sosiale medier har det blitt lettere å få kontakt med andre og dele ideer med folk fra hele verden.

Imidlertid er det nå også mange negative effekter av sosiale medier på ungdom. Det er viktig for foreldre og lærere å være klar over disse effektene slik at de kan lære barna sine om hvordan de kan bruke sosiale medier effektivt.

Les forskning om sosiale medier som fører til psykiske lidelser

Krig over internett skjer hver dag – hvor går grensen til ekte krig?

Internett er et sted hvor det foregår krig hver dag. Hver dag er det nye innholdskriger og cyberangrep. Det er en grense for den virkelige krigen vi kan se, men på internett kjemper hundrevis av land mot hverandre hver dag.

Hvor går grensen mellom cyberangrep og ekte krig? Dette er et skummelt tema som er en potensiell trussel for verdensfreden. Eksempelvis, hva vil skje om noen hacker det Norske strømnettet og skrur det av? – Og hvordan skal vi reagere til dette?

Les om hva er et cyberangrep er

Politisk påvirkning via “trollfarms”

«Trollfarms» er selskaper som ansetter folk til å legge ut og kommentere på sosiale medier for å fremme en bestemt politisk agenda. De er kjent for sine aggressive og inflammatoriske innlegg.

Disse selskapene har en enorm innvirkning på opinionen og kan påvirke valgresultatene. I tillegg forårsaker de også mange problemer for mennesker med psykiske problemer eller som er sårbare for trolling.

Den økende bruken av «trollfarmer» er en av grunnene til at mange mener det er for stor politisk innflytelse i samfunnet i dag. Dette kan sees på som et etisk problem fordi disse selskapene ikke holdes ansvarlige for sine handlinger, noe som kan føre til mobbing eller trakassering på nettet.

les mer om Trollfarms her

Deplatforming og sensur på nettet er en trussel for fri flyt av informasjon

I fremtiden kan vi forvente mer sensur på internett.

Trusselen om sensur på nettet er enorm, og det er ikke et spørsmål om det vil skje, men når.

For å bekjempe denne trusselen, må folk begynne å tenke på hvordan de bruker internett og hvilke rettigheter de har på det.

Deplatforming er et begrep som refererer til fjerning av en plattform fra internett. Det gjøres vanligvis av selskaper eller myndigheter for å fjerne uønsket innhold eller enkeltpersoner.

Deplatforming og dens implikasjoner for fremtiden til ytringsfrihet på nett

Deplatforming refererer til fjerning av en plattform fra internett av selskaper eller myndigheter av ulike årsaker. Det største problemet med deplatforming er at det kan føre til sensur, som igjen kan føre til mangel på ytringsfrihet. Dette har blitt sett på plattformer som Facebook, YouTube og Twitter.

Les om deplatforming her

Internett skapte den lyseste opplysningstiden noensinne – ikke mist det

Internett skapte den lyseste opplysningsalderen noensinne. Mennesker lærer fortere enn noen gang og vi må være forsiktige så vi ikke mister det vi har nå. På historisk vis har vi sett en trend i at sivilisasjoner blir avanserte og på et punkt skjer det noe politisk som fører samfunnet tilbake til sensur. Altså er sensur den verste trusselen samfunnet i dag må ta vare på.

Les mer om opplysningstiden og historiske begivenheter her